Programma's

2. Ruimte

Programma 2. Ruimte

Hoofddoelstelling programma (missie):

Een dynamische, duurzame, ontwikkelingsgerichte en veilige woon-, werk- en recreatiegemeente met behoud en versterking van bestaande (omgevings-)kwaliteiten, een gemeente die bijdraagt aan het welzijn van onze inwoners en recreanten.

In lijn met de verwachting in de voorjaarsrapportage, zien we dat bedrijven nog last hebben van de (wereldwijde) schaarste aan grondstoffen en het niet tijdig leveren van materialen en onderdelen. Bouwmaterialen zijn veel duurder geworden en ook het personeel blijkt soms schaars. Dit speelt projecten van derden, maar ook onze eigen projecten parten. Projecten lopen vertraging op en soms worden projecten door particuliere initiatiefnemers in de wacht gezet.  Verder hebben werkzaamheden van de nutsbedrijven invloed op de snelheid van realisatie. Wat de effecten hiervan op de lange termijn zijn, is nu niet te voorspellen. 

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2022 11:40:00 met de export van 09/29/2022 09:05:16