Bijlagen

Bijlage 4: Verwachte financiële afwijkingen kredieten

Bijlage 4: Verwachte financiële afwijkingen kredieten

Bedragen x € 1.000

Krediet

Bedrag afwijking

Krediet afsluiten

Programma 2 Ruimte

Wandelstrook Tsjamkedykje Balk

69

ja

 Totaal programma 2

69

Totaal

69

* Waarvan tlv/tgv de reserve Onderhanden werk

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2022 11:40:00 met de export van 09/29/2022 09:05:16