Programma's

3. Economie

Programma 3. Economie

Hoofddoelstelling programma (missie):

De Fryske Marren streeft naar een krachtige, innovatieve en toekomstbestendige economie, die een bijdrage levert aan een aantrekkelijk woon- en leefklimaat en een duurzame economie, waarbij sprake is van efficiënt gebruik van (hernieuwbare) grondstoffen.

Volgens de eerste berekeningen van het CBS (voorlopige cijfers) groeide de economie in onze regio in het 2e kwartaal met 2,6 procent. De hoge inflatie, de personeelstekorten en de aanhoudende oorlog in Oekraïne hebben hun weerslag op de economie. Hierdoor remt de groei en wordt o.a. door deskundigen een recessie voorzien in het laatste kwartaal van 2022 en eerste kwartaal van 2023. De economische ontwikkelingen verschillen daarbij sterk per sector. Zo groeit de horeca en de vrijetijdsector dit jaar fors, die vooral doordat de coronamaatregelen zijn losgelaten. Ook de vooruitzichten voor de bouwsector en vervoer en opslag zijn relatief rooskleurig. Daartegenover hebben de landbouw en de industrie te maken met hoge grondstoffen- en energieprijzen en verstoorde handelsketens. Deze sectoren zijn van oudsher sterk vertegenwoordigd in onze gemeente en regio en drukken daarmee een groot stempel op de ontwikkelingen in onze gemeente.

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2022 11:40:00 met de export van 09/29/2022 09:05:16