Programma's

1. Bestuur en organisatie

Programma 1. Bestuur en organisatie

Hoofddoelstelling programma (missie):

Een voor ieder zichtbaar bestuur in een eigentijdse gemeente die samen met inwoners, bezoekers en bedrijven ambitieus verder bouwt aan een omgeving waar je goed en veilig kunt wonen, werken en recreëren.

In het eerste halfjaar van 2022 heeft de raad een aantal beleidsdocumenten vastgesteld dat grote impact heeft op de producten binnen programma 1. Dit betreft onder andere de meerjarenvisie , het Wikselwurkbeleid, nota Verbonden partijen 2022 en de Dienstverleningsvisie. Op de diverse onderdelen zijn wij aan de slag gegaan met de implementatie en borging.

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2022 11:40:00 met de export van 09/29/2022 09:05:16