Bijlagen

Bijlage 2: Prijscompensatie investeringen 2022

Bedragen € 1.000

Prijscompensatie investeringen

Benodigde aanvulling

Definitieve huisvesting Heremastate (KN19/44)

610

Oeverconstructies vaarwegen 2020 (KN19/23)(K)

25

Vervanging oeverconstructies (KN21/12)(K)

74

Vervanging openbare verlichting (PN22/15)(K)

3

Vervanging wegen 2020 (KN19/21)(K)

313

Vervangen kleine bruggen (PN21/6)(K)

4

Renovatie Lemstersluis (PN21/7)(K)

36

Vervanging wegen (KN21/11)(K)

603

Vervanging kleine houten bruggen (PN22/14)(K)

33

Vervanging elektrische installatie Flevobrug (PN21/5)(K)

85

Vrachtauto beheer/transport(JP20/2)

39

Autolaadkraan Hiab duo (TP21/3A)

31

Vrachtauto Man TGS 28 (TP21/3)

15

Tractor wijkbeheer (JP20/381)

6

Tractor Infra (TP21/100)

9

Revitalisering Tolhuswei/Vegelinswei

67

Bewegwijzering bedrijventerreinen

8

Havenkwartier Balk passantenhaven

52

Omgeving gemeentekantoor Balk

207

Straatweg Lemmer, noord en zuid

312

Aanpassing Plattedijk Lemmer

166

Afwerking Roazebosk/omgeving knooppunt Joure

48

Driesprong Huisterheide Sint Nicolaasga

46

Fietspad Nijemirdum

35

Wandelstrook Tsjamkedykje Balk

17

Ontwikkeling Ulesprong

5

Ontsluiting De Burde Bakhuizen

202

Uitrol toeristische overstappunten

16

Herinrichting Middenweg-Bandsloot Bantega

72

Loop-/fietsbrug Skipsleat Wyldehoarne

108

Aanleg carpoolplaats Joure-West

18

Tijdelijke parkeervoorziening Lemmer

19

Wandelpad en pontje Woudagemaal

42

Afwikkeling project knooppunt Joure RO

81

Strandzone Balk

77

Herinrichting 1e deel Jachthavendyk

61

Rehabilitatie wegen (PN22/17)(K)

386

Zonnepanelen Swimfun

121

Oudehaske Jousterweg vervanging riolering

398

Vervanging brug Terkaple

345

Scania zijbelader (TP'22/0005)

107

Scania zijbelader (TP'22/0007)

107

Scania (TP'22/0012)

107

Scania (TP'22/0013)

107

Scania (TP'22/0019)

107

Herinrichting Haulsterweg/Jousterweg Haskerhorne

152

Totaal

5.482

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2022 11:40:00 met de export van 09/29/2022 09:05:16