Programma's

4. Leefbaarheid en onderwijs

Programma 4. Leefbaarheid en onderwijs

Hoofddoelstelling programma (missie):

Een sterke, dragende, levendige samenleving met goede en toegankelijke (basis)voorzieningen.

Het nieuwe contract voor de uitvoering van Leerlingenvervoer is gestart.

Inwoners krijgen ondersteuning in (digi-)taalvaardigheden bij onze bibliotheken. Het beleidsplan ‘Kunst stroomt’ wordt uitgevoerd.

We geven uitvoering aan ons sport- en beweegbeleid. Er lopen diverse trajecten voor het aanpassen of vernieuwen van sportaccomodaties.

De dorps- en buurthuizen draaien weer volop. Met verschillende subsidieregelingen worden inwonersinitiatieven ondersteund. Er wordt een nieuw toekomstbestendig accommodatiebeleid opgesteld.

Met een nieuwe Subsidieregeling Peuterwerk en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) worden activiteiten gepland en uitgevoerd om hier invulling aan te geven. Er lopen veel nieuw- en verbouw projecten voor onderwijshuisvesting. Deze ondervinden last van de gestegen prijzen waardoor er in een aantal gevallen vertraging optreedt.

We voeren het regionaal programma voortijdig schoolverlaten uit. Een belangrijk doel is dat alle jongeren een startkwalificatie halen. Er is een toename van het aantal zorgleerlingen, daar wordt extra ondersteuning op ingezet.

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2022 11:40:00 met de export van 09/29/2022 09:05:16