Inleiding

Prognose rekeningsaldo 2022

Prognose rekeningsaldo 2022

In de tabel hieronder ziet u het verwachte rekeningresultaat 2022.

Bedragen € 1.000

Prognose 2022

v/n

Bijgesteld meerjarenperspectief na Meicirculaire 2022

6.346

v

Nieuwe wethouders

-55

n

Startsaldo 2022

6.291

v

Afwijkingen najaarsrapportage 2022

Programma 1 – Bestuur en organisatie

-600

n

Programma 2 – Ruimte

-2.280

n

Programma 3 – Economie

-

v

Programma 4 – Leefbaarheid en onderwijs

120

v

Programma 5 - Sociaal domein

-130

n

Algemene dekkingsmiddelen

-334

n

Afwijkingen Najaarsrapportage 2022

-3.224

n

Prognose rekeningresultaat 2022

3.067

v

De grootste financiële verschillen bestaan uit een storting in de voorziening wethouders pensioenen (€600.000, programma 1), een dotatie aan de voorziening wegen zoals besloten is door de raad op 14 september 2022 (€1.730.000, programma 2), exploitatie gronden (€400.000, programma 2) en prijscompensatie van eenmalige kredieten zoals besloten is bij de meicirculaire 2022 (€434.000, algemene dekkingsmiddelen). Verdere toelichting op financiële afwijkingen is te vinden in de programma's.

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2022 11:40:00 met de export van 09/29/2022 09:05:16