Bijlagen

Bijlage 3: Prijscompensatie eenmalige kredieten 2022

Bedragen € 1.000

Omschrijving

Benodigde aanvulling

Economische Zaken

3

Sociaal economisch beleid

1

Verkeerskundige aanpassingen knooppunt Joure

9

Aanleg fietspaden

41

Lemmer, locatie gemeentekantoor

59

Herstructurering Kade 5-7

24

Actualisatie bestemmingsplan Buitengebied Zuid-West

12

Ontwikkeling R&T Tsjûkemar

25

Opruimen A7 Joure Zuid (oud 7360011)

12

Lemmer Poort van Zuidwest Friesland

2

Vervolgaanpak Tûk wenjen 2019-2022

31

Energietransitie DFM

35

Afronden Delfstrahuizen-West

35

Warmtetransitie

14

Energieloketten

4

Camping Lemmer

128

434

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2022 11:40:00 met de export van 09/29/2022 09:05:16