Programma's

1. Bestuur en organisatie

Algemeen

Financiële afwijkingen

Bedragen € 1.000

Afwijkingen programma 1

Bedrag

v/n

1.1 Bestuur

Voorziening wethouder pensioenen

-600

n

Totaal

-600

n

Wethouders pensioenen
In maart dit jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen geweest. Een aantal wethouders zijn niet teruggekeerd in het college en hebben recht op wachtgeld. Dit is een toekomstige verplichting waarvoor wij dit jaar een voorziening moeten vormen voor het gehele bedrag. De hoogte van deze voorziening is afhankelijk van de duur en hoogte van de uitkeringen en eventueel andere inkomsten. De berekening van dit bedrag besteden wij uit aan een gespecialiseerd bureau. Bij het opstellen van de jaarrekening kunnen wij een definitieve berekening maken. Op dit moment schatten wij dit op een nadeel van € 600.000.

Afwijkingen op kredieten

Voor dit programma verwachten wij geen afwijkingen op kredieten.

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2022 11:40:00 met de export van 09/29/2022 09:05:16