Programma's

4. Leefbaarheid en onderwijs

4.1 Sociale zaken en maatschappelijke ondersteuning

In de Programmabegroting 2022 vindt u een toelichting op onderstaande doelstellingen.

Doelstelling

• Passend leerlingenvervoer.

Er is vorig jaar minder uitgegeven dan begroot
Tijdens de lockdown in 2021 is de coulanceregeling toegepast. Dit betekent dat wij een voorschot van 80% van de normale omzet voor de niet-gereden ritten hebben verstrekt. Na controle is dit voorschot omgezet in een bedrag om niet. Dat is gebeurd in overleg met de accountant van de vervoerder.

Rijden volgens nieuwe contract per 1 augustus 2022
Het leerlingenvervoer is bij de aanbesteding wederom aan Taxi Witteveen gegund. Vanaf 1 augustus wordt op basis van het nieuwe contract gereden. In het nieuwe contract werken we met een ander systeem van declareren, namelijk op basis van een starttarief én een vast tarief per 60 minuten.

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2022 11:40:00 met de export van 09/29/2022 09:05:16