Programma's

3. Economie

3.2 Bedrijvencontacten

In de Programmabegroting 2022 vindt u een toelichting op onderstaande doelstellingen.

Doelstelling

Versterken ondernemersklimaat.

Bedrijvencontacten weer op peil
De contacten met het bedrijfsleven en de overleggen met de ondernemersverenigingen zijn na het wegvallen van alle coronamaatregelen verder geïntensiveerd. Ook is voor de zomer weer een aantal bijeenkomsten met ondernemersverenigingen op locatie geweest. Onze bedrijfscontactfunctionarissen zijn weer meer op pad om de contacten tussen gemeente en ondernemers, ondernemers onderling en ondernemers en andere maatschappelijke partijen, te verstevigen. Wij streven hierbij naar een positief ondernemersklimaat, stevige verbindingen tussen belanghebbende partijen en een oplossingsgerichte aanpak in overleggen met ondernemers.

Verkoop bedrijventerreinen
We hebben in de eerste acht maanden van 2022 in totaal 46.370  m2 verkocht . Op De Ekers 3a zijn nog twee percelen beschikbaar (in optie). Op Bedrijvenpark Woudfennen in Joure lopen tal van opties. Slotmolen in Sint Nicolaasga is bijna volledig verkocht. De laatste in optie zijnde percelen worden zeer waarschijnlijk dit jaar nog verkocht. Op het door een derde ontwikkelde bedrijventerrein Lemsterpark in Lemmer is nog 1 woon-werklocatie beschikbaar.  

Ontwikkeling De Ekers 3b
We zijn bezig met de planologische procedure voor de tweede fase van De Ekers. Besluitvorming hierover is voorzien in het 4e kwartaal van 2022. De huidige agrarische bestemming kan met een binnenplanse wijzigingsbevoegdheid worden gewijzigd in een bedrijvenbestemming. Fase 3b heeft ca 5 ha uitgeefbare grond.

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2022 11:40:00 met de export van 09/29/2022 09:05:16